Vergoeding

De dieetadvisering door een diëtist wordt voor drie kalenderuren per jaar vanuit de basisverzekering vergoed. Mogelijk heeft u ook een aanvullende verzekering waarin nog extra uren diëtetiek zijn opgenomen. Dit is na te zien in uw zorgpolis. Praktijk Gezonde Stijl heeft met veel zorgverzekeraars in Nederland een contract.

Dieetadvisering valt onder uw eigen risico. Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Kinderen hebben geen eigen risico en de dieetbegeleiding wordt tot 3 uur volledig vergoed.

Tarieven

De tarieven zoals deze door Praktijk Gezonde Stijl aan uw zorgverzekeraar worden berekend variëren van € 65,00 - € 85,00 per uur (afhankelijk van uw zorgverzekeraar; dit is na te zien in uw polisvoorwaarden). Zorgverzekeraars waar Praktijk Gezonde Stijl geen contract mee heeft, vergoeden een bepaald percentage van de dieetbegeleiding. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Diëtetiek

Intakegesprek (op locatie Praktijk Gezonde Stijl / middels beeldbellen / huisbezoek)

Afhankelijk van de benodigde tijd, wordt voor het intakegesprek 60- 90 minuten gerekend met daarbij opgeteld 30 minuten voor het uitwerken van een persoonlijk dieetadvies, zoals met u besproken.

Vervolgconsulten

Afhankelijk van de gewenste/ benodigde duur van het consult wordt er 30, 45 of 60 minuten berekend. Ook is er de mogelijkheid van telefonische/beeldbel/ e-mail consulten.

De vervolgconsulten worden in samenspraak met u als cliënt ingepland.

Directe toegankelijkheid

De diëtist is direct toegankelijk voor iedereen. Tijdens het intakegesprek wordt er gescreend of u op het juiste adres bent voor uw klacht/ probleem. Sommige zorgverzekeraars vergoeden geen directe toegankelijkheid en vereisen een verwijsbrief van een (huis)arts. U kunt dit nazien in uw polis. Heeft u een verwijsbrief van uw (huis) arts neem deze dan mee naar het intakegesprek.

Huisbezoek

Een huisbezoek in Gemeente Venlo, Gemeente Beesel en Gemeente Horst aan de Maas is mogelijk, wanneer u niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Vraag aan uw (huis) arts een verzoek tot huisbezoek op de verwijzing te vermelden. Voor het plannen van een huisbezoek kunt u telefonisch contact met mij opnemen.

Contact